Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά.

 

To Όνομα σας :
Email παραλήπτη :

Η διαχείριση και προστασία προσωπικών δεδομένων του χρήστη των υπηρεσιών της παρούσας ιστοσελίδας υπόκειται στους όρους του παρόντος καθώς και στις σχετικές διατάξεις των νόμων 2472/1997 και 3471/2006 για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων μόνο κατόπιν ενημέρωσης των χρηστών μέσω του παρόντος ή κατόπιν αλλαγής του ως άνω νομικού πλαισίου. Οι χρήστες της παρούσας ιστοσελίδας οφείλουν να διαβάζουν τη διαδικασία αυτή σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 

Αποδοχή όρων προστασίας προσωπικών δεδομένων

Εάν ο χρήστης χρησιμοποιεί την παρούσα ιστοσελίδα, αποδέχεται αυτόματα και συναινεί με τη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και με τους όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας που έχουν ανακοινωθεί μέσω αυτής.

Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μην χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας.

Γενικοί όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων

 

Η ιστοσελίδα διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο παρά μόνο κατόπιν εντολής των αρμόδιων αρχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρού 5 παρ. 2,7 παρ. 2 και 9 ν. 2472/1997.

 

Ο χρήστης έχει , μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων , τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1197. Συγκεκριμένα μπορεί να επικοινωνήσει με τους διαχειριστές της ιστοσελίδας προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού αρχείου, την διόρθωση αυτού , την αλλαγή του ή την διαγραφή του.

 

Οι διαχειριστές της παρούσας ιστοσελίδας είναι δυνατόν να επεξεργάζονται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχει αποστείλει ο χρήστης , για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών της μόνο μετά από την συγκατάθεση του.


Επιστροφή

 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας στο :

210 7643277
Designed and Developed by Afternet
Η σελίδα αυτή τυπώθηκε από το CopyCenters.gr